KHMS

Plan, mål og verdier

I CG Stillas er KHMS en sentral del av arbeidsdagen for de ansatte, som vi sørger for at de følger opp til enhver tid. Med dette, mener vi at alle våre ansatte har fått en gjennomgang og innføring om bedriften sine rutiner og mål. Hver enkelt ansatt er selv ansvarlig for å følge disse rutiner og mål etter ytterste evne for å yte best mulig kvalitetsarbeid for alle parter involvert. Dette fører til et trygt, sikkert og positivt arbeidsmiljø – både de ansatte i mellom, og med kundene.

CG Stillas sitt overordnede KHMS mål er en arbeidsdag med null skade – verken på ansatte, kunder, tredjeperson eller materiell.

For å oppnå dette målet har vi flere underordnede mål som vi prøver å implementere og oppfølge til best mulig evne i hverdagen og i KHMS planen vår. Kort fortalt er disse:

  • Å kontinuerlig opprettholde et optimalt fysisk og psykisk miljø for alle ansatte.
  • At arbeidet vårt skal ha minst mulig påvirkning på miljøet rundt oss.
  • Å forebygge faren for eventuelle arbeidsskader.
  • At de ansatte har relevant og gyldig kompetanse innenfor stillasarbeid og HMS.
  • Å vedlikeholde utstyr og verktøy kontinuerlig.

K – Kvalitet
Hos CG Stillas prioriterer vi å levere best mulig kvalitet i arbeidet vårt, og at vi har ansatte som kan levere ønsket kvalitet på alle prosjekter. Vi gjør dette med å sikre at vi innfrir kunden sine forventninger til stillasmontørene. Hvordan vi sikrer dette, er ved å følge opp hver enkelt ansatt at de har den relevante erfaringen og nødvendige kunnskapen som trengs for at den ansatte er trygg i sitt arbeid.

H – Helse
Stillasmontasje er fysisk arbeid, så bedriften prioriterer å sette inn tiltak hvor vi ser det er mulig å lette montørenes arbeidsoppgaver.
Alle ansatte i CG Stillas AS har fullført og bestått livreddende førstehjelpskurs, med fordypning i ulykker innenfor bygg og anleggsbransjen hos Røde Kors.

M – miljø
En «åpen dør» policy, hvor vi gir muligheten for åpne og ærlige samtaler mellom ledelse og ansatte. Dette mener vi vil føre til et bedre psykososialt miljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi som bedrift bestreber å ikke påvirke det ytre miljø.

 

S – sikkerhet
CG Stillas AS er sterkt opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen, og ved kontinuerlig samarbeid med kunder, samarbeidspartnere og verneombud sørger vi for at det fokuseres på sikkerhet til enhver tid. Alle ansatte innføres i hvordan de skal være sikkerhetsbevisst og hvor stort fokus vi legger på det både for arbeiderne, og tilfeldig forbipasserende i nærheten av arbeidsområdet.

Egenerklæring HMS
© 2017 CG Stillas AS - Utviklet av Prodel Data