Lærlinger

Vi setter våre ansattes personlige sikkerhet og trivsel høyt, ved å alltid ha fokus på HMS (helse-, miljø- og sikkerhet).

Den aller viktigste oppgaven til en stillasmontør, er å ha tilstrekkelig nok med kunnskap til å kunne montere et trygt og sikkert stillas.

Å ha gode HMS rutiner, er avgjørende for å oppnå en trygg arbeidsplass og å levere en godt utført jobb. Dette vil lede til gode resultater, et positivt samarbeid i mellom kollegaer og et godt forhold til kunden.

Som godkjent lærebedrift ønsker vi å tilsette en lærling som kan tenke seg å bli med på laget.

Vi mottar gjerne en søknad fra deg.
Skriv kort om deg selv og hvorfor du ønsker læreplass hos oss.

Husk å legge ved CV og søknad som inkluderer personalia og utdanning. Gjerne legg ved andre eventuelle relevante dokumenter som attest, vitnemål, referanser og tidligere arbeidserfaring og/eller praksis om du har dette.

Er dette noe for deg, eller en du kjenner, ta kontakt med daglig leder Cato Gullaksen på 92434367 eller post@cgstillas.no.

Vi ser fram til å høre fra deg!

© 2017 CG Stillas AS - Utviklet av Prodel Data