Lærlinger

Vi setter våre ansattes personlige sikkerhet og trivsel høyt, ved å alltid ha fokus på HMS (helse-, miljø- og sikkerhet).

Den aller viktigste oppgaven til en stillasmontør, er å ha tilstrekkelig nok med kunnskap til å kunne montere et trygt og sikkert stillas.

Å ha gode HMS rutiner, er avgjørende for å oppnå en trygg arbeidsplass og å levere en godt utført jobb. Dette vil lede til gode resultater, et positivt samarbeid i mellom kollegaer og et godt forhold til kunden.

Som godkjent lærebedrift ønsker vi å tilsette en lærling som kan tenke seg å bli med på laget.

Vi mottar gjerne en søknad fra deg.
Skriv kort om deg selv og hvorfor du ønsker læreplass hos oss.
Oppgi hvilken skole og linje du går på, eventuell tidligere utdanning, arbeidserfaring og/eller praksis.

I søknaden er det viktig at du får med alle personalia som:
Navn – fødselsdato – adresse – postnummer / poststed - telefonnummer og e‑postadresse.

Legg gjerne ved relevante dokumenter som karakterutskrift, vitnemål, i tillegg til eventuelle attester og referanser.

CV og søknad sendes til kontorleder på epost;
Lotte Gullaksen – lotte@cgstillas.no

Er dette noe for deg, eller en du kjenner? Har du noen spørsmål?
Henvend deg til kontorleder for en helt uforpliktende prat på;

Telefon: 48123449 - Mail: lotte@cgstillas.no
Vi ser fram til å høre fra DEG!

© 2017 CG Stillas AS - Utviklet av Prodel Data